Skip to Main Content
LibGuides

Handledning

Vad och när?

Som en del i introduktionsprogrammet för nyanställda så ingår information om biblioteket. 

Dessa ordnas vanligen som distansträffar, men kan även äga rum på plats i biblioteket eller på campus. Vi tittar tillsammans på:

  • Kort presentation av biblioteket och dess serviceformer
  • Anskaffning av böcker och andra resurser till biblioteket
  • Hur man hittar material i det egna ämnet
  • Information om vilka e-resurser som Novia erbjuder
  • Tips för självständig informationssökning
  • Omfattningen varierar, vanligen 15 min – 1 h

Ta kontakt till ditt bibliotek

Kontaktpersoner för Novia vid de olika biblioteken

Vasa och Jakobstad
Informationsspecialist Carina Engblom - teknik, företagsekonomi, scenkonst, kultur
Informationsspecialist Gun Vestman - social- och hälsovård, skönhetsbranschen

Åbo
Informationsspecialist Johanna Glader – företagsekonomi, service design, sociala området
Biblioteksamanuens Siv Österman – social- och hälsovård, sjöfart

Raseborg
Bibliotekarie Malin Wikström-Orre

Var hittas resurserna?

I Vasa och Jakobstad – alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.

I Åbo – alla resurser hittas i Alma-Novia. 

I Raseborg hittas de tryckta samlingarna i bibliotekskatalogen Helle medan de elektroniska resurserna hittas via Alma-Novia.


I Novias LibGuides - informationsresurser enligt ämne och tips om informationssökning.

Besök biblioteket

I Vasa och Jakobstad är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia.

I Åbo ges tjänsterna av Åbo Akademis bibliotek

I Raseborg ges tjänsterna av stadsbiblioteket.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste