Skip to Main Content
LibGuides

Handledning

Guide för informationssökning

Informationssökning i ett nötskal

 • Omfattningen på informationssökningen ska  vara i proportion till uppgiftens storlek.
 • Tänk kreativt, var uppfinningsrik i val av ämnesord. Lås inte tankarna vid enskilda ord.
 • Skapa dig en överblick över ämnet, kartlägg viktiga begrepp.
 • Vilka olika informationskällor behövs?
 • Använd olika sökstrategier och dra nytta av databasernas mångsidiga sökmöjligheter.
 • Var kritisk, uppmärksam och ifrågasättande men öppen för nya tankar och perspektiv.
 • Fundera över om informationen är aktuell, relevant, objektiv och trovärdig. Vad är syftet?

Ämnesord och sökstrategier

Ibland är det en utmaning att hitta rätt bland alla träffar. Hur ska man effektivera sin sökning och snabbare få fram relevant resultat? Nedan några snabba tips som första hjälpen, kanske detta hjälper dig komma vidare? Det är också bra att fundera kring de här frågorna innan handledningen.

Ämnesord - vilka sökord ger relevant resultat?

 • Fundera över sökorden, kontrollera terminologin
 • Identifiera ord och begrepp, sök inte med hela meningar
 • Använd engelska sökord

Sökstrategier – vilka metoder kan jag dra nytta av?

 • Kombinera sökord, använd frassökning, trunkera
 • Kontrollera vilka sökmöjligheter respektive databas tillåter.
 • Utnyttja databasens möjligheter till begränsning, enligt exempelvis materialtyp, årtal, språk, vetenskaplighet  

Var ska jag söka - Finna, LibGuides och olika databaser > läs mera i guiden för informationssökning

I Tritonia-Finna | Novia riktas sökningen till de e-resurser som yrkeshögskolan skaffat, fria resurser samt tryckt material i biblioteket. En avgränsning till Artiklar och övriga internationella e-resurser utesluter tryckta källor från sökresultatet och du får främst artiklar i träfflistan. För att göra mera precisa sökningar lönar det sig att gå direkt till databaserna du kan då använda specifika avgränsningsmöjligheter samt databasens ämnesordlistor.

Sök också direkt i databasen i stället för i Finna när du gör en bredare, systematisk litteraturöversikt.

Fulltext av artiklar

I de flesta databaser kan du avgränsa sökningen till endast fulltextmaterial. Observera dock att detta gäller den databas du söker i, artikelns fulltext kan vanligen hittas via någon annan databas eller fås som fjärrlån. Om du direkt avgränsar till fulltext kan du utesluta många relevanta och nypublicerade artiklar från ditt sökresultat. 

Om du inte i databasen direkt hittar fulltexten eller länk till fulltexten:

 • Artikeln kan finnas fritt tillgänglig, exempelvis i ett publikationsarkiv. Testa att söka via en sökmotor.
 • I Tritonia (Vasa) finns möjlighet att använda Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias e-resurser vid datorerna för informationssökning.
 • Vid Åbo Akademis bibliotek finns möjlighet att använda Åbo Akademis e-resurser.
 • De flesta artiklar kan fås som fjärrlån, en kopia på artikeln sänds då till biblioteket och du får hämta den vid disken. 
Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste