Skip to Main Content
LibGuides

Handledning

Information om handledning

Biblioteket erbjuder handledning som stöd för informationssökningen

Under studietiden har du möjlighet att boka tid för personlig handledning i informationssökning inom ditt ämnesområde. Du får hjälp med att hitta relevanta och tillförlitliga källor; vart du ska vända dig och hur du känner igen vetenskapligt material samt hur du med effektiva sökmetoder söker i olika databaser för att hitta artiklar, böcker och andra publikationer.

Tveka inte att ta kontakt till oss på biblioteket!

Vasa / Jakobstad

Kontaktpersoner för Novia

Informationsspecialist Carina Engblom - teknik, företagsekonomi, scenkonst, kultur
Informationsspecialist Gun Vestman - social- och hälsovård, skönhetsbranschen

Åbo

Kontaktpersoner för Novia

Informationsspecialist Johanna Glader – företagsekonomi, service design, sociala området
Biblioteksamanuens Siv Österman – social- och hälsovård, sjöfart

Raseborg

Kontaktperson för Novia

Bibliotekarie Malin Wikström-Orre

Var hittas resurserna?

I Vasa och Jakobstad – alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.

I Åbo – alla resurser hittas i Alma-Novia. 

I Raseborg hittas de tryckta samlingarna i bibliotekskatalogen Helle medan de elektroniska resurserna hittas via Alma-Novia.


I Novias LibGuides - informationsresurser enligt ämne och tips om informationssökning.

Besök biblioteket

I Vasa och Jakobstad är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia.

I Åbo ges tjänsterna av Åbo Akademis bibliotek

I Raseborg ges tjänsterna av stadsbiblioteket.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste