Skip to Main Content
LibGuides

Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

Tryckta böcker (Raseborg)

Novias och Axxells böcker är integrerade i Raseborgs stadsbibliotek. Med samma lånekort kan du låna och reservera material från alla Hellebibliotek.

Böckerna och hyllklassen hittar du i bibliotekskatalogen Helle.

Hyllklasser inom byggnads- och samhällsteknik (Raseborg)

5     Naturvetenskaper. Matematik
     
6   Teknik
60.1   Teknisk ritning
60.2   Materiallära. Materialprovning. Teknisk mekanik. Hållfasthetslära
60.3   Standarder. Normer. Måttenheter
60.4   Innovationer. Uppfinningar. Patent
60.8   Energiförsörjning, energikällor
     
66   Byggnadsteknik allmänt
66.1   Byggnadsstatik. Byggnadsplanering
66.2   Geoteknik. Mark- och anläggningsarbeten
66.3   Husbyggnad
66.32   Konstruktionsdelar
66.33   Byggmaterial. Byggnadsarbeten
66.34   VVS-arbeten. Elarbeten
66.341   Uppvärmning
66.35   Särskilda utrymmen i byggnader
66.36   Rumsakustik
66.4   Underhåll av byggnader
66.6   Vägbyggnad
66.7   Vattenbyggnad
66.9   Kommunalteknisk miljövård
66.93   Vattenförsörjning och avloppsvattenhantering
66.94   Avfallshantering. Återvinning
     
72   Arkitektur
72.2   Byggnader. Byggnadstyper
72.22   Bostadshus
72.29   Kulturbyggnader
72.9   Arkitekturens historia
72.92   Finland

 

Byggtidskrifter Raseborg

Nedan finns exempel på tryckta tidskrifter inom byggnads- och samhällsteknik

Betoni

Puu & Tekniikka

Rakennettu ympäristö

Rakennustaito

Samhällsbyggaren

TM Rakennusmaailma

Trä!

Övriga bibliotekskataloger (Raseborg)

Besök biblioteket

Ekenäs bibliotek
Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs

019 289 2950 (lånedisken)

Bokförslag (Raseborg)

Har du förslag på någon bok som kunde skaffas till biblioteket? Fyll i den här blanketten eller ta kontakt med malin.wikstrom-orre@novia.fi.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste