Skip to Main Content
LibGuides

Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

Vad är en standard?

En standard innebär ett gemensamt överenskommet förfaringssätt. Till sin natur är standarder rekommendationer, men myndigheter eller andra organ kan kräva att standarder används. En standard är en skriftlig publikation som godkänns av det organ som ansvarar för standardiseringen inom det ifrågavarande området. Det finns standarder inom många olika områden. Standarderna grupperas enligt den internationella ICS-klassifikationen (International Classification of Standards).

En standard kan vara ratificerad i flera olika länder eller på olika nivåer och därmed ha olika förled till standardens nummer, exempelvis:
SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet
ISO 9001:2008 Quality management systems -- Requirement

Standarder i elektronisk form

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste