Skip to Main Content
LibGuides

Novias e-artiklar

Välkommen till Novias guide om e-artiklar!

I den här guiden hittar du bl a information relaterat till e-artiklar, de viktigaste informationskällorna och söktekniker.

Forskningsresultat publiceras på olika sätt t ex i böcker, avhandlingar och konferenspublikationer men framför allt i vetenskapliga tidskrifter. För att få fram aktuell forskning inom ett ämnesområde kan man söka bland artiklarna i tidskifterna. Vetenskapliga tidskriftsartiklar finns både i tryckt format och i e-format.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste