Skip to Main Content
LibGuides

Novias e-böcker: Start

Allmänt om e-böcker

I guiden ges information om hur man läser, laddar ner och lånar e-böcker. Tillika berättas om vilka e-bokstjänster Novia har och om några gratistjänster.

Bibliotekets e-böcker

Biblioteket köper e-böcker både i form av stora databaspaket och som enskilda exemplar, beroende på hurdana alternativ som är tillgängliga. En del av böckerna kan läsas av många användare samtidigt, en del bara av en användare i taget.

Att läsa e-böcker

De e-böcker som biblioteket skaffat kan antingen läsas i datorns webbläsare eller laddas ner till den egna datorn eller mobila enheten. En nedladdad bok är lånad för en viss period och är inte tillgänglig då lånetiden gått ut. En e-bok som är utlånad kan, vid behov, reserveras.

Var hittar jag e-böckerna

De e-bokstjänster som biblioteket skaffat hittar du i Finna, Novias Finna Vasa och Jakobstad / Alma-Novia, Åbo och Raseborg. Du hittar dem även i Novias LibGuides.

E-kursböcker

Biblioteket strävar efter att alltid skaffa elektroniska versioner av kursböckerna om sådana finns att tillgå. Tyvärr är det utbud på elektroniska kursböcker – speciellt på svenska – som erbjuds till organisationer mycket begränsat. Förlagen begränsar även tillgängligheten för den nyaste upplagan, ofta är enbart de äldre upplagorna av kursboken tillgängliga i elektronisk form. Ibland finns det också e-versioner av böcker att tillgå, men inte med bibliotekslicens.

Ta kontakt

Om du har frågor eller önskar handledning i hur e-resurserna fungerar, ta kontakt med ditt bibliotek.

Ta även kontakt om du behöver e-böcker som inte är inkluderade i databaserna, vi beställer dem om möjligt.

undefined

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste