Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vård: Databaser och artiklar

Olika typer av databaser

Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext).

Referensdatabaser innehåller referenser, som hänvisar till var artikeln är publicerad, samt eventuellt abstrakt, men inte nödvändigtvis själva artikeln, som då behöver lokaliseras på annat håll. Artikeln kan finnas tillgänglig i någon annan av de databaser som Novia har tillgång till.

Citeringsdatabaser innehåller uppgifter om källhänvisningar mellan artiklar. Hur många hänvisningar till artikeln finns det och vem har hänvisat till den?

OBS! De flesta databaser är hybrider av fulltext- och referensdatabaser. En del av tidskrifterna/artiklarna finns tillgängliga i fulltext men inte alla artiklar som ingår i databasen.

Övriga högskolors databaser

På Tritonia har du möjlighet att utöver Novias e-material även använda Vasa universitets och Vasa yrkeshögskolas e-material.

Fråga mera vid servicedisken.

Vasa universitet, Vamk, Novia

Artikelsökning i Finna

I databaserna kan du hitta information (artiklar, böcker m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök artiklar i Finna kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Sök artiklar i Novia-Finna

Viktiga databaser inom vård

Evidensbaserad vård

Google Scholar

Google Scholar Search

Google Scholar är en söktjänst för att hitta vetenskapliga material tillgängligt på webben. Alla sökresultat är dock inte vetenskapliga.

Tiläggsuppgifter

Google Scholar bibliotekslänkar

Med Google Scholars bibliotekslänkar är det nu ännu enklara att använda e-material. Aktivera tjänsten så visas länkar till Novias licensbelagda material i samband med sökträffarna - även på distans!

Google Scholar facts

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste