Skip to Main Content
LibGuides

Teknologibaserat ledarskap

Kursböcker och snabblån

Tryckta kursböcker och snabblån finns i våning 1 i det nya biblioteket (Luotsi-byggnaden). Lånetiden för kursböcker är 14 dagar.
För varje kursbok finns det ett snabblåneexemplar som får lånas i 3 dygn. Snabblån måste returneras före utgången av den tredje öppetdagen, förseningsavgiften är 12 €. Snabblån som lånas på en onsdag förfaller därpå följande veckas måndag.

Ämnessamling

Den mest använda samt den nyaste litteraturen finns i våning 1 i det nya biblioteket. På våningen finns även ordböcker och standarder. Övrig forskningslitteratur är placerad i fjärrmagasin och är tillgänglig via beställning i Finna. Lånetiden är 28 dagar.

Tritonias hyllklasser

Examensarbeten i pappersform

Examensarbeten i pappersform är placerade i fjärrmagasin och kan beställas med en separat blankett. Examensarbeten lånas inte ut men kan användas i biblioteket.

Besök biblioteket

Tritonia, Vasa   Kartta
Besöksadress: Wolffskavägen 34
Postadress: PB 331, 65101 Vasa
Tel. info/låneservice: 029 449 8258
Email: loans@tritonia.fi

Blanketter för inköpsförslag

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste