Skip to Main Content
LibGuides

Teknologibaserat ledarskap

Examensarbeten i elektronisk form

Från och med 2010 finns examensarbeten huvudsakligen i elektronisk form i yrkeshögskolornas gemensamma webbibliotek Theseus.

Sök examensarbeten i Theseus-databasen

Examensarbeten i pappersform

Examensarbeten i pappersform är placerade i fjärrmagasin och kan beställas med en separat blankett. Examensarbeten lånas inte ut men kan användas i biblioteket.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste