Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Sociala området, Åbo: E-böcker

E-böcker

Yrkeshögskolan Novia erbjuder engelska e-böcker via tjänsterna Ebook Central och Ebsco e-books. Via Kauppakamaritieto ammattikirjasto hittas finska e-böcker. Dessutom har vi en enskild e-bok för bokförare via tjänsten ST-akatemia. De här tjänsterna kan användas på distans med novias lösenord.

Den som har lånekort till Åbo Akademis bibliotek kan läsa och låna svenska e-böcker via elib.

Antal användare, möjlighet att ladda ner böckerna och lånetid kan variera för böckerna.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central - english ebooks

Ebook Central (tidigare ebrary) innehåller över 120 000 e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

Eböckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Lånetiden är 14 dygn. Man kan returnera lånen tidigare.

EBSCO eBook Collection

Ebscho host - ebook collection

I EBSCO ebook Collection finns drygt 50 engelska e-böcker i olika ämnesområden som Novia har köpt in som kursböcker. Dessutom hittar du här Harvard Business Publishing Collection, som innehåller runt 700 böcker.

Man kan söka efter böcker i EBSCO eBook Collection, men böckerna hittas också i Alma-Novia.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

E-böckerna kan läsas på internet via webbläsare eller laddas till vissa apparater för läsning off-line. OBS! Alla böcker får inte laddas ner/lagras.

De flesta böcker kan läsas av många samtidigt, men några böcker kan endast en läsa åt gången. Då kan man inte heller ladda ner den.

Lånetiden är 1-2 dygn.

Utskrift är begränsad till endast 60 sidor.

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste