Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Sociala området, Åbo: Böcker vid ASA-biblioteket (Åbo)

Hyllklasser inom sociala området, Åbo

16.7               Forskningsmetodik

20                  Allmän religionsvetenskap

20.038           Religion. Ordböcker

20.09             Allmän religionshistoria

21                  Religionsfilosofi

22                  Bibeln. Bibelforskning. Exegetik

23                  Dogmatik. Kristen etik

24                  Kristen andaktslitteratur

24.3               Psalmer. Andliga sånger

25                  Praktisk teologi

25.3               Kristen undervisning och fostran

25.4               Själavård

25.5               Diakoni

26                  Kristen mission

28                  Kristna kyrkor och samfund

28.01             Ekumenik

28.09             Kyrkohistoria

28.71             Finlands evangelisk-lutherska kyrka

29                  Icke-kristna religioner och mytologier

30                  Samhällsvetenskaper

30.1               Sociologi

30.12             Kultursociologi. Ungdomskultur

30.13             Socialpsykologi

32.2               Mänskliga rättigheter. Medborgarens ställning i samhället

Hyllklasser inom sociala området, Åbo

32.21             Invandrare. Kulturmöten

32.3               Kvinnans och mannens ställning i samhället

33.24             Sociallagstiftning

33.58             Kriminalpolitik. Fångvård

35                  Kommunalförvaltning

36.13             Arbete. Arbetsliv

37                  Socialpolitik

37.09             Socialpolitik. Historia

37.1               Arbetarskydd. Ergonomi

37.2               Social trygghet

37.203           Social trygghet. Ordböcker

37.23             Socialt vårdarbete

37.232           Äldreomsorg

37.233           Handikappvård

37.4               Familjepolitik

37.41             Dagvård. Förskoleundervisning

37.42             Barn- och ungdomsomsorg

37.6               Alkohol- och narkotikapolitik. Missbrukarvård

38.1               Familjefostran och hemuppfostran

38.2               Didaktik. Undervisningsmetoder

38.29             Didaktik inom olika områden

38.295           Didaktik i naturvetenskaper

38.55             Specialundervisning. Socialpedagogik

59.24             Socialmedicin. Miljömedicin

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste