Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Sociala området, Åbo: Böcker

Sök böcker

I Finna hittar du både tryckta och digitala resurser med samma sökning. Logga in med Novia-användarnamn så får du tillgång till e-resurser. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån.

Sök i Alma/Novia

Övriga bibliotekskataloger

Tryckta böcker

Novias boksamling finns i ASA-biblioteket.

Kursbokssamlingen finns på första våningen. Lånetid för alla kursböcker är 14 dagar. Kursböcker förnyas automatiskt i ett halvt år ifall ingen har reserverat boken. Ifall boken reserveras får man påminnelser innan lånetiden förfaller.

På första våningen finns också nattlånen. Nattlånen fungerar som referensböcker under dagen då man kan läsa boken i biblioteket. Nattlån lånas ut efter kl 15.30 vid servicedisken och bör hämtas tillbaks följande öppetdag före kl 12.00.

På andra våningen hittar man största delen av Novias boksamling. Där finns också boksamlingar för de program vid Åbo Akademi som verkar i ASA-huset som ekonomi, informationsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, statskunskap, offentlig förvaltning, folkrätt och mänskliga rättigheter. Lånetid för böckerna på andra våningen är 28 dagar.

Novias boksamling i andra våningen är uppställd enligt  KAB, samma hylluppställning som i allmänna bibliotek. I Alma framgår hyllklass och huvuduppslag. Övriga samlingar är uppställda enligt författare eller på titel.

Alla böcker hittas i Alma-Novia.

 

 

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste