Skip to main content
LibGuides

Novias publikationsguide: Novias publikationsserie

Novias publikationsserie

Yrkeshögskolan Novias publikations- och produktionsserie sprider information och kunskap som tas fram inom ramen för vår utbildning, forskning och utveckling . Att kommunicera och publicera är viktigt såväl regionalt, nationellt som internationellt. I och med att vi på Novia ofta skriver på svenska har publikationsverksamheten särskild relevans i ett nordiskt sammanhang. Publikationerna finns fritt tillgängliga på Novias webbplats och i yrkeshögskolornas publikationsdatabas Theseus.

Novias publikations- och produktionsserie är indelad i sex kategorier enligt följande struktur och innehåll:

Rapporter
över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.


Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.


Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.


Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.


Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren. Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

Reseskildringar är material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.

Att publicera i Novias serie

Har du en text som du vill publicera, men inget lämpligt forum? Då kan du kontakta redaktionsrådet för att få publicera i Novias serie.

Konkreta råd om hur du publicerar i Novias serie hittar du här.

Redaktionsråd

Redaktionsrådet är det organ som fattar beslut om vilka alster som ska publiceras i Novias publikations- och produktionsserie. Redaktionsrådet består av medlemmar som representerar alla utbildningsområden på Novia. Dessutom ingår en sakkunnig från Novias bibliotek, vid behov tas även andra sakkunniga in.

ISBN- och ISSN-koder

Alla publikationer som ges ut i Novias namn, även om de inte ges ut i Novias egen serie, ska helst förses med ett ISBN ur Novias egen lista på ISBN-nummer. Ifall du ger ut ett alster med t.ex. egen layout som trycks upp utanför Novias egen serie bör du ändå be att få ett ISBN.

Mera information här.