Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Novias publikationsguide: Parallellpublicering

Parallellpublicering

Parallellpublicering är en form av fri tillgänglighet, där en publikation som publicerats i en annan publiceringskanal också görs fritt tillgänglig i högskolans eget publikationsarkiv. De flesta högskolor och forskningsinstitut har digitala arkiv. Nationalbiblioteket upprätthåller Theseus (yrkeshögskolornas publikationer) och Doria (finländska universitets publikationer).

Också forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar eller förutsätter att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga så att forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed pålitlighet ökar. Till exempel Finlands Akademi förutsätter att forskning som de finansierar i mån av möjlighet ska parallellpubliceras i fritt tillgängliga publikationsarkiv eller databaser.   

Parallellpublicering är gratis för forskaren och organisationen och det uppfyller rekommendationerna för tillgänglighet, synlighet och arkivering på samma sätt som publicering i en open access-tidskrift. I databasen ROARMAP är det möjligt att få klarhet i universitetens, högskolornas och finansiärernas OA-policy. I The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR finns en förteckning över öppna publikationsarkiv, bl.a. arXiv.org.

Hur parallellpublicerar jag

Försättsblad för parallellpublicerade publikationer

Innan du börjar parallellpublicera är det bra att tillfoga ett försättsblad med information om att detta inte är originalartikeln.

Theseus - yrkeshögskolornas publikationer på nätet


Theseus- yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer Via Theseus kan du läsa examensarbeten och nätpublikationer från yrkeshögskolorna i Finland i sin helhet. Yrkeshögskolorna parallellpublicerar i Theseus. Publikationer i Theseus kan man länka till egna hemsidor och dela på sociala medier som t.ex. ResearchGatessa ja Academia.edussa.

Lättläst information om Creative Commons-licenser finns på Theseus.

Här finns också information om upphovsrätten vid parallellpublicering.

Har jag lov att parallellpublicera

Får jag parallellpublicera min text?

Detta beror på utgivarens policy. I de allra flesta fall tillåter utgivaren att någon version parallellpubliceras. Detta kan du kolla upp på utgivarens webbplats eller i det publiceringsavtal som du ingått, antingen när du skickat in din text eller efter att din text antagits för publicering. Söktermer: “green open access”, “Open Access policy”, “Self-archiving”, “repository policy”, “institutional repository”, “sharing policy”, “author’s rights”.

 

Vilken version kan jag parallellpublicera?

  • publisher's pdf, eller final pdf/version of record = den slutliga publicerade versionen som har förlagets layout. Vissa förlag tillåter att denna version parallellpubliceras öppet efter en viss embargoperiod. (Ifall du publicerat i en open access-tidskrift är den här versionen fri att cirkulera!)
  • postprint = författarens antagna manuskript efter referentgranskning, också kallat AAM (Author´s Accepted Manuscript) eller "final draft". Denna version saknar sidnummer och har inte utgivarens layout.
  • preprint, submitted manuscript= inskickat manuskript som inte ännu har referentgranskats. Parallellpublicering av denna version rekommenderas inte. Denna version ger ingen tilläggsfinansiering och målet är att helst öppet sprida referentgranskade, dvs kvalitetsgranskade, versioner. 

En embargoperiod på t.ex. 12 månader innebär att utgivaren inte tillåter öppen parallellpublicering förrän det gått 12 månader sedan texten publicerats av utgivaren. I Justus kan du ladda upp din publikation även om den omfattas av en embargoperiod. När du anger embargoperiodens slutdatum vid uppladdningen av fulltextfilen görs texten automatiskt öppet tillgänglig först efter detta datum.

 

Kom också ihåg att:

  • be eventuella medförfattare om lov att parallellpublicera
  • om du parallellpublicerar postprintversionen, så ska du ange vilken version det är samt sätta in en referens till den slutliga artikeln, inklusive DOI-nummer, så att läsaren kan hitta den citerbara versionen av din text
  • kolla om förlaget kräver att något läggs till i den parallellpublicerade versionen. Ibland krävs t.ex. att en CC-licens (i formen av en länk) eller länk till förlagets policy infogas

SHERPA/RoMEO

I SHERPA/RoMEO kan man kontrollera vetenskapliga tidskrifters och förlags inställning till parallellpublicering. Tjänsten upprätthålls av Nottingham University.

Förlagens och tidskrifternas ståndpunkt om parallellpublicering visas med färgkoder:

ROMEO colour - Archiving policy

green - can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF
blue - can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF
yellow - can archive pre-print (ie pre-refereeing)
white  - archiving not formally supported

Majoriteten av förlagen (78 %) tillåter någon form av parallellpublicering.

Se också FinnOA:s komihåglista om parallellpublicering (på finska).

 

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste