Skip to main content
LibGuides

Novias publikationsguide: Open access och rabatter på APC-avgifter

Open Access

Open access innebär att forskningsresultat finns fritt tillgängligt på nätet så att läsaren utan kostnad kan läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till publikationen.På så sätt sprids forskningsresultaten lättare både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. OA-publikationer ska vara gratis open access, så att de får läsas, länkas till och skrivas ut utan kostnad för läsaren. Eller ännu bättre libre open access så att de fritt kan spridas på nätet.

 

Mera om Open Access kan du läsa i de här guiderna

Tritonias svenska guide om Open access

Tritonias engelska guide om Open access

Åbo Akademis guide om Open access

 

Publicera din artikel open access GRATIS om du är anställd vid Novia

Publicera Open access i Springers tidskrifter

Publicera din artikel open access gratis i Springer Natures tidskrifter

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Yrkeshögskolan Novia kan nu publicera artiklar open access helt gratis i Springer Natures hybridtidskrifter. Erbjudandet gäller 1.10.2018-31.12.2020.

Villkor för gratis OA-publicering utan APC-avgift:

 

Hur publicera OA i Springer Natures tidskrifter: steg-för-steg information på engelska och steg-för-steg information på finska.

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi

Publicera Open Access i Emeralds tidskrifter

Ansvariga artikelförfattare (corresponding authors) vid Yrkeshögskolan Novia kan igen publicera artiklar öppet i många Emerald-tidskrifter utan APC-avgift.
Obs! Erbjudandet gäller ett begränsat antal artiklar årligen.

Villkor för gratis OA-publicering:

  •     Ansvariga författaren hör till Yrkeshögskolan Novia som omfattas av FinELibs avtal med Emerald
  •     Artikeln publiceras i en tidskrift som ingår i Emeralds Premier -paket eller i deras helt öppna International Journal of Climate Change Strategies and Management
  •     Artikeln är godkänd för publicering 1.1.2018–31.12.2020
  •     Ansvariga författaren använder novia.fi-adress när artikeln skickas in och anger att artikeln ska publiceras gratis open access

För mer information se:

FinELibs instruktioner på finska och engelska

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi