Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Novias publikationsguide: Inrapportering av publikationer

Inrapportering av publikation

Hur rapporterar jag min publikation?

Biblioteket samlar årligen in de publikationer som skrivits/gjorts i Yrkeshögskolan Novia och rapporterar in dem till Undervisnings- och kulturministeriet.

Publikationerna rapporteras via tjänsten JUSTUS på adressen https://justus.csc.fi . Logga in med dina Novia-lösenord. Om du inte har Eduuni-ID, ber tjänsten dig att registrera dig. I Eduuni hittar du vår högskola på namnet "Yrkeshögskolan Novia", dvs i slutet på listan.

Inrapporterade publikationer granskas och godkänns av biblioteket i tjänsten Justus. När en publikation godkänts överförs informationen till Vipunen och till publikationsportalen Juuli.

Tips för inrapportering

Rapportera publikationen då den publicerats, så glömmer du inte bort det

Fyll i uppgifterna noggrannt

Vi strävar efter att parallellpublicera alla publikationer av typ A-E i Novia, se fliken om parallellpublicering

Är du osäker på vilken publikationstyp du skall välja? Be om hjälp.

UKM:s handböcker

Det finns en mängd fakta kring publikationsverksamheten som UKM sammafattat i en handbok. Den ger anvisningar om olika publikationstyper och vilka kriterier en publikation ska uppfylla för att kunna rapporteras in. Den svenska versionen är från 2016.

Handboken finns i nyare versioner från 2019 på finska och engelska.

Det finns även en förtydligande handbok för produktioner, tyvärr enbart på finska.

Publikationsportalen Juuli

I publikationsportalen Juuli finns referenser till universitetens publikationer från 2011- och yrkeshögskolorna 2012-.

http://www.juuli.fi/

Portal för forskning i Finland

Forskning.fi är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och som samlar och sprider information om forskning i Finland. Tjänsten förbättrar tillgången till forskningsinformation och experter samt ökar den finländska forskningens synlighet och samhällspåverkan.

Tjänsten togs i bruk i juni 2020 och utvecklas stegvis. För närvarande innehåller tjänsten information om bl.a. det finländska forskningssystemet, finländska organisationers publikationer, projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer samt statistik om utvecklingen av forskningsresurserna och forskningens genomslag.

Att rapportera in publikationer via JUSTUS

Gör så här då du ska rapportera in en publikation som du skrivit under året.
1. Logga in till Justus!
2. Välj rutan Spara uppgifter.
3. Välj Manuell inmatning eller sök fram uppgifter med hjälp av DOI ifall publikationen har ett DOI.
4. Efter det väljer du rätt publikationstyp (t.ex. A2 eller D4), den bestämmer vilka frågor du ska besvara. Ifall du inte vet vilken publikationstyp du ska välja finns det noggrannare förklaringar i UKM:s handbok "Anvisningar för forskare om insamling av publikationsdata" från 2016.
På samma ställe hittar man även anvisningar till forskare om insamling på finska och engelska.
5. Fyll i alla uppgifter om möjligt! Fält märkta med stjärna är obligatoriska. Ifall du inte förstår frågan eller har problem – be om hjälp!
6. Fyll i hela webbformuläret på en gång!

7. Ladda upp artikeln för parallellpublicering.
8. När du är klar tryck på "Spara och förhandsgranska". Komplettera ifall någon uppgift saknas.
9. VIKTIGT att spara ytterligare en gång efter att du förhandsgranskat!
10. Under rutan "Mina publikationer" ser du de publikationer du rapporterat in. Här kan du också ändra eller uppdatera posterna. (OBS! Ifall du rapporterar flera efter varandra syns bara den först rapporterade. Om loggar ut och in på nytt borde alla dina publikationer synas. Jag har påpekat problemet för systemansvariga.)
11. Meddela gärna Johanna Glader (johanna.glader@novia.fi ) att du rapporterat in publikationer, så blir de snabbare granskade.
Några dagar efter att granskaren godkänt publikationen är den synlig och sökbar i publikationsportalen Juuli.

OBS! Kom överens om vem som rapporterar in t.ex. då du skrivit någonting tillsammans med dina kolleger i Novia, så vi undviker dubbleringar! Ifall din publikation gjorts som ett samarbete med en annan högskola i Finland, bestäm vilken publikationstyp ni rapporterar in er gemensamma publikation som – UKM sammanför uppgifterna för att kartlägga samarbete mellan högskolorna. Ifall era uppgifter inte stämmer överens måste uppgifterna korrigeras i efterhand.

Ha dessa uppgifter till hands när du börjar:

Publikationen eller produktionen med slutlig titel/rubrik och ev. underrubrik samt uppgifter om förlag/utgivare, publiceringsort etc.
Namn på alla författare, producenter och ev. redaktörer i den ordning de anges i den slutliga versionen. I fältet Publikationens upphovsmän fyller man i alla författare, oberoende av tillhörighet. I fältet Organisationens upphovsmän fyller man i de författare som har anknytning till Novia. Detta är en uppgift som ministeriet kartlägger skilt för sig.
Information om parallellpublicering är obligatorisk. Om man svarar ja måste man också uppge en permanent webbadress. Ifall artikeln inte parallellpublicerats annanstans kan du ladda upp den i Justus. Då den inrapporterade publikationen godkänns lagras filen automatiskt i Theseus. I den här libguiden, under fliken Jag vill göra min publikation fritt tillgänglig hittar du mera information om parallellpublicering.

 

Viktigt att veta

Om ditt verk finns i både tryckt och elektronisk version, rapportera in endast en version och i första hand den tryckta versionen.
Ifall du agerat redaktör för en publikation finns det publikationstyper som endast avser redaktörskap (publikationstyperna C2, D6 eller E3)
Om din publikation finns i olika språkversioner, rapportera endast in en version!
Produktioner rapporteras också in endast en gång (t.ex. utställningar eller konserter som visats/uppförts många gånger är EN produktion så vitt sammansättningen/innehållet/verket inte ändrats).

 

Novia och Åbo Akademi samarbetar kring publikationsinsamlingen från och med hösten 2017. Om du har frågor tag kontakt!

Glader Johanna, informationsspecialist
Åbo Akademis bibliotek / Biblioteket för Yrkeshögskolan Novias åboenhet
Johanna.Glader@novia.fi eller Johanna.e.Glader@abo.fi
+358 50 356 4729
ASA-biblioteket, 20500 Åbo

Tillgänglighetsutlåtande Saavutettavuusseloste