Skip to main content
LibGuides

Sociala området, Åbo: Tidskrifter

Tryckta tidskrifter inom social- och hälsovård

Aktiva prenumerioner på tryckta tidskrifter inom social- och hälsovetenskaper. Några exempel:

Evidence-based nursing
Förskolan
Nordic journal of nursing research
Nordic studies of alcohol and drugs
Nuorisotutkimus
Omvårdnadsmagasinet
Socialmedicinsk tidskrift
Socialpolitik 
Socialvetenskaplig tidskrift
Sosiologia
Vanhustyö
Vård i fokus
Äldre i centrum - Tidskrift för aktuell äldreforskning

Sök tidskrifter i Alma

Sök digitala och tryckta tidskrifter i Alma -Novia.

De tryckta tidskrifter som Novia prenumerar på finns i ASA-biblioteket. De två-tre senaste åren hittas på andra våningen i ASA-biblioteket, äldre årgångar beställer man fram till Boktornet i Alma-Novia.

Läs dagstidningar på webben!

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (ingen distansanvändning)
► 3 användare samtidigt

► Dagstidningar från hela världen
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (även med distansinloggning)