Skip to main content
LibGuides

Sociala området, Åbo: E-böcker

E-böcker

Yrkeshögskolan Novia erbjuder engelska e-böcker via tjänsterna Ebook Central och Ebsco e-books. Via Kauppakamaritieto ammattikirjasto hittas finska e-böcker. Dessutom har vi en enskild e-bok för bokförare via tjänsten ST-akatemia. De här tjänsterna kan användas på distans med novias lösenord.

Den som har lånekort till Åbo Akademis bibliotek kan läsa och låna svenska e-böcker via elib.

Antal användare, möjlighet att ladda ner böckerna och lånetid kan variera för böckerna.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central (tidigare ebrary) innehåller över 120 000 e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

Eböckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Lånetiden är 14 dygn. Man kan returnera lånen tidigare.

EBSCO eBook Collection

I EBSCO ebook Collection finns drygt 50 engelska e-böcker i olika ämnesområden som Novia har köpt in som kursböcker.

Man kan söka efter böcker i EBSCO eBook Collection, men böckerna hittas också i Alma-Novia.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

E-böckerna kan läsas på internet via webbläsare eller laddas till vissa apparater för läsning off-line. OBS! Alla böcker får inte laddas ner/lagras.

De flesta böcker kan läsas av många samtidigt, men några böcker kan endast en läsa åt gången. Då kan man inte heller ladda ner den.

Lånetiden är 1-2 dygn.

Utskrift är begränsad till endast 60 sidor.