Skip to main content
LibGuides

Företagsekonomi, Åbo: E-böcker

E-böcker

Yrkeshögskolan Novia erbjuder engelska e-böcker via tjänsterna Ebook Central och Ebsco e-books. Via Kauppakamaritieto ammattikirjasto hittas finska e-böcker. Dessutom har vi en enskild e-bok för bokförare via tjänsten ST-akatemia. De här tjänsterna kan användas på distans med novias lösenord.

Den som har lånekort till Åbo Akademis bibliotek kan läsa och låna svenska e-böcker via elib.

Antal användare, möjlighet att ladda ner böckerna och lånetid kan variera för böckerna.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central (tidigare ebrary) innehåller över 120 000 e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

Eböckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Lånetiden är 14 dygn. Man kan returnera lånen tidigare.

EBSCO eBook Collection

I EBSCO ebook Collection finns drygt 50 engelska e-böcker i olika ämnesområden som Novia har köpt in som kursböcker.

Man kan söka efter böcker i EBSCO eBook Collection, men böckerna hittas också i Alma-Novia.

Inom Novias nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför Novias nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med Novias användarnamn och lösenord.

E-böckerna kan läsas på internet via webbläsare eller laddas till vissa apparater för läsning off-line. OBS! Alla böcker får inte laddas ner/lagras.

De flesta böcker kan läsas av många samtidigt, men några böcker kan endast en läsa åt gången. Då kan man inte heller ladda ner den.

Lånetiden är 1-2 dygn.

Utskrift är begränsad till endast 60 sidor.

Elib - svenska e-böcker

Elib omfattar e-böcker främst på svenska. Tjänsten innehåller främst skönlitteratur, men även en del facklitteratur.

Logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Du kan ladda ner dina lånade böcker för läsning utan nätkontakt. Du behöver då ett läsprogram installerat på din dator. E-böckerna kan också överföras till läs- eller surfplatta eller mobiltelefon.

Du kan låna högst 3 böcker per vecka.

KauppakamariTieto: ammattikirjasto

 

Kauppakamarin ammattikirjasto innehåller ca 150 e-böcker i ämnesområdena ekonomi, arbetsliv, ledarskap, juridik och marknadsföring. Böckerna är på finska.

Obegränsad mängd samtida användare. Kan också användas på distans med novia-inloggning.

ST-Akatemia Online

 

 

Via ST-akatemia har vi en enskild bok "Bokslutsmodell för aktiebolag". 

Boken kan läsas på Novias campus eller med distansinloggning.

Endast 30 samtida användare, så kom ihåg att stänga boken när du inte längre behöver den.