Skip to main content
LibGuides

Företagsekonomi, Åbo: Böcker på Tritonia Åbo

Hyllklasser för företagsekonomi i samlingen ASA Novia i ASA-biblioteket

16.7               Forskningsmetodik

30.13             Socialpsykologi. Gruppsociologi. Teambildning och konflikthantering.

30.7               Organisationsverksamhet. Mötesteknik. Evenemang

30.8               Umgängesformer: länder och kultur

31                  Statistik

33                  Juridik

33.1               Internationell rätt

33.36             Handelsrätt

36                  Nationalekonomi

36.13             Arbete. Arbetsliv

36.6               Internationell ekonomi. Världshandeln

38.3               Studieteknik

50.1               Miljövård. Hållbar utveckling

51                  Matematik

61                  Datateknik. Kalkylering. Textbehandling. Internet

69                  Företagsekonomi. Företagsverksamhet

69.1               Företagsekonomisk administration. Entreprenörskap. Projektarbete

69.11             Ledarskap

69.13             Personalpolitik. Personalhandledning

69.163           Handelskorrespondens

69.2               Företagsekonomisk redovisning

69.3               Marknadsföring. Handel

69.33             Materialadministration

69.34             Kundbetjäning

69.35             Reklam      

75.1               Grafik. Grafisk design. Typografi

76D               Formgivning. Service design. Produktplanering

77.2               Retorik

87                  Språkvetenskap