Skip to main content
LibGuides

Sjöfart: Tidskrifter

ASA/Åbo Akademi

Sök tidskrifter i Alma

Sök digitala och tryckta tidskrifter i Alma -Novia.

De tryckta tidskrifter som Novia prenumerar på finns i ASA-biblioteket. De två senaste åren hittas på andra våningen, äldre årgångar i källaren.

E-tidskrifter enligt ämne (SFX)

E-tidskrifter inom sjöfart

Läs dagstidningar på webben!

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (ingen distansanvändning)
► 3 användare samtidigt

► Dagstidningar från hela världen
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (även med distansinloggning)